Tag Archives: kvalitet

Zapp från Inovator. Ett verktyg för rätt kompetens

En helt ny app från Inovator som ger konsulter och kunder ett verktyg för att synliggöra de krafter som råder i en organisation. Det skapar en utvecklingsvänlig miljö som samverkar för viljan mellan medarbetare och organisationens mål. Välj några av verktygen från hemsidan Dialog, Kompetensprofil, Arbetsprofil, Hinder, Arenan