Bara prata eller förändra på riktigt!

Allt du låter växa gror

Kickoffen är gjord och ni pratade om visioner och mål och hur det ska bli. Alla kommer hem och det känns bra på jobbet – sedan dalar motivationen och allt blir som vanligt igen (och nästa år blir det samma visa igen).

Eller gör så här istället. När alla nu sitter på kickoffen och förstår vad ledningen vill åstadkomma. Konkretisera vad ni då ska vara bra på och skaffa er en tydlig målbild som varje individ förstår och kan följa och bli coachad emot.

Resultatet kan i realtid följas på egna personliga dashboards – ända upp i högsta ledningen.

Vi har utvecklat metodiken sedan 1996 och lagt all vår erfarenhet i molnet och kallar det Zapp®