Author Archives: inovator

Att lösa problem och se möjligheterna med färgmodellen

När du skaffat vår kommunikationsplattform så kan du använda färgerna för att lösa problem och generera effektiv brainstorming. Gå laget runt när du eller gruppen ska bearbeta ett problem eller en möjlighet. Välj Arbetsprofil på vår hemsida

Zapp från Inovator. Ett verktyg för rätt kompetens

En helt ny app från Inovator som ger konsulter och kunder ett verktyg för att synliggöra de krafter som råder i en organisation. Det skapar en utvecklingsvänlig miljö som samverkar för viljan mellan medarbetare och organisationens mål. Välj några av verktygen från hemsidan Dialog, Kompetensprofil, Arbetsprofil, Hinder, Arenan

Det här stör vi oss mest på arbetsplatsen

Undersökning

Källa Metro juni 2018 Om en grupp eller organisation fungerar så här – vad blir då resultatet? Vilka beteendevetenskapliga metoder kan du använda för att i stort eliminera ett destruktivt beteende som skadligt påverkar att nå uppsatta mål. Upptäck Hinder och skapa Dialog är två av våra verktyg för att nå ett bättre resultat. Testa hur […]