< Tillbaka till Utbildning

Zapp

Zapp® utbildning med certifiering för konsulter

Du har idag en egen verksamhet men känner att du vill bredda din kontaktyta. Eller så står du i begrepp att starta en konsultverksamhet och behöver en plattform att stå på samt kollegor att samarbeta med. Hur som helst så ser du fördelen med att utvecklas tillsammans.

Så känns det intressant så hör av dig för ett förutsättningslöst samtal. Antalet deltagare per utbildning är maximerat till 8 st.

Anmäl intresse

Lite mer info…

Under totalt 3 dagar, där de två första dagarna ger dig den teoretiska plattformen, för de olika delarna i vårt verktyg Zapp®. Under de nästkommande 8 timmarna så fördelas de på det praktiska arbetet ute hos din egen kund. En kund som du redan har eller som du har fått via oss eller bistår en annan konsult med just din expertis.

I vår metodik kan du tillsammans med din kund digitalt aktivera och följa kommunikationsmönster, om du väljer det. Samtidigt som alla chefer tillsammans med dig kan aktivera dialoger med sin personal, dialoger som kan redovisas direkt i en presentation för en grupp och sedan återkopplas individuellt som ett led i en dialog. Här kan du också hjälpa kunden med att identifiera och mäta kompetenser vare sig de består av mjuka värden eller rent tekniska genomförande ute i verksamheten, exempelvis för validering. Ett annat område kan vara att upptäcka om det finns hinder någonstans som kan äventyra ett resultat eller ge annat oönskat resultat för din kund. Att också fråga en grupp eller allmänt till hela personalen inventera vilka möjligheter de ser kan vara ett annat sätt att starta intressanta dialoger på alla nivåer i en organisation. Med finns också en personlig arena där du kan coacha och stötta enskilda personer i deras utveckling mot mål och hantera utmanande situationer.

Anmäl intresse

Aktuellt