< Tillbaka till Utbildning

Zapp® CERTIFIERING

Utbildningen vänder sig till personer i organisationer samt fristående konsulter som vill certifiera sig för metodiken. Finns både i svensk och engelsk version.

Datum:  Maj

Tid: 08:30 – 17:00
Plats: Västerås

Anmäl intresse

Lite mer info…

Under totalt 3 dagar där den första dagen ger den teoretiska plattformen för de olika delarna i vårt verktyg Zapp®. Under de nästkommande 16 timmarna fördelas de på det praktiska arbetet i en organisation, din egen organisation eller kund om du arbetar som konsult. Det är en fördel om du är eller kommer att bli behörig för IPU Profilanalys eftersom den är en del i det kommunikationsmönster som kan visas om man väljer det. Som behörig för IPU har du företräde till de 8 platser som finns vid varje utbildning. Hör av dig om du vill gå den grundutbildningen!

I vår metodik kan du digitalt aktivera och följa kommunikationsmönster, om du väljer det. Samtidigt som du för alla chefer kan aktivera dialoger med sin personal, dialoger som kan redovisas direkt i presentation för en grupp och återkopplas individuellt som ett led i en dialog. Här kan du också identifiera och mäta kompetenser vare sig de består av mjuka värden eller rent tekniska genomförande ute i verksamheten, exempelvis för validering. Att upptäcka om det finns hinder någonstans som kan äventyra ett resultat eller ge annat oönskat resultat. Att fråga sin grupp eller allmänt till personalen inventera vilka möjligheter de ser kan vara ett annat sätt att starta intressanta dialoger på alla nivåer i en organisation. Med finns också en personlig arena för att coacha och stötta enskilda personer för deras olika mål och situationer.

Anmäl intresse