< Tillbaka till Utbildning

Color_wheel_zapp_blue_yellow_lightred_red_green_zapp_logo

Zapp® utbildning

Utbildningen vänder sig till personer i organisationer som vill certifiera sig för metodiken. Finns både i svensk och engelsk version.

Nästa utbildning blir 2 dec. Max. 4 personer pga rådande omständigheter med covid-19

Hör gärna av dig för fler kommande datum.

Tid: 08:30 – 17:00
Plats: Västerås

Anmäl intresse

Lite mer info…

Under totalt 3 dagar, där den första dagen ger den teoretiska plattformen, för de olika delarna i vårt verktyg Zapp®. Under de nästkommande 16 timmarna fördelas de på det praktiska arbetet i din egen organisation, eller om du är konsult ute hos din kund.

I vår metodik kan du digitalt aktivera och följa kommunikationsmönster, om du väljer det. Samtidigt som alla chefer kan aktivera dialoger med sin personal, dialoger som kan redovisas direkt i en presentation för en grupp och sedan återkopplas individuellt som ett led i en dialog. Här kan du också identifiera och mäta kompetenser vare sig de består av mjuka värden eller rent tekniska genomförande ute i verksamheten, exempelvis för validering. Ett annat område kan vara att upptäcka om det finns hinder någonstans som kan äventyra ett resultat eller ge annat oönskat resultat. Att också fråga sin grupp eller allmänt till hela personalen inventera vilka möjligheter de ser kan vara ett annat sätt att starta intressanta dialoger på alla nivåer i en organisation. Med finns också en personlig arena för att coacha och stötta enskilda personer i deras utveckling mot mål och hantera utmanande situationer.

Anmäl intresse

Aktuellt