Verklighetsbaserat ledarskap

Om du inte förstår verkligheten så lever du inte i den. Och effekterna av om man inte lever i sin verklighet är antagligen att det arbete man utför inte stämmer in i det verkliga arbetslivet. Vad händer då om det är en genomgående trend i en organisation.

Det här är den verklighet som våra uppdrag oftast utmynnar i, någon chef har inte förstått den verklighet som råder och vad och hur det påverkar omgivningen (läs personalen). Effekterna syns inte förrän skadan har uppstått och då till ett högt pris både i pengar och lidande.

Vår nyfikenhet av hur organisationers vilja att se sin verklighet är stor. Så vi bjuder på en fråga i din organisation/grupp om minst 5 personer som lyder: Vad är det som hindrar dig från en bra arbetsdag?

Maila oss genom att trycka på länken här nedan så ska vi stilla din nyfikenhet:

Ställ frågan Vad är det som hindrar dig från en bra arbetsdag till personalen så bjuder vi på svaret!