< Tillbaka till Utbildning

Verkligheten och kompetensen

I ett samtal med oss så identifierar vi tillsammans vilken verklighet ni vill veta mer om. Resultatet processas sedan till reella kompetenser för att komma vidare på ett hållbart sätt. En process som ni kan följa digitalt och sedan själva fortsätta att utveckla.

Anmäl intresse

Lite mer info…

Det är inte farligt att känna stress. Det är bristen på återhämtning som är skadligt.

När vi befinner oss i en hotfull situation så reagerar vår kropp med olika signaler som förbereder oss på överlevnad. Förr handlade det om att stå öga mot öga med rovdjur och göra sig redo för att slåss eller fly.

I dagens moderna samhälle ser farorna lite annorlunda ut. Farorna är inte lika tydliga och ”rovdjuren” svårare att känna igen. Men vår kropp reagerar fortfarande lika. Vad innebär det och hur påverkar det oss i förlängningen?  I en värld som blir mer och mer krävande och komplex och som ständigt kräver att vi ska vara tillgängliga så är återhämtning viktigare än någonsin.

I denna kurs får du ett antal verktyg som baseras på dina personliga behov och nödvändigheter. Du kommer att få varva praktiska övningar med reflektioner och genom det utforma din egen plattform för återhämtning och stresshantering. Du kommer inte bara att kunna hjälpa dig själv att nå en hälsosammare livsstil, du kommer även att förstå varför andra människor kanske inte reagerar som dig och på så vis få en större acceptans för din omgivning.

Anmäl intresse

Aktuellt