Zapp® för konsulter

Har får du en gemenskap med andra konsulter, alla med olika inriktning inom ett geografiskt område. Vi vill kombinera olika specialisters områden till en helhet ut mot marknaden som ger kunden maximal upplevelse.

Här får du:

  • Kollegor som kompletterar dig inom ett geografiskt område
  • Riktad bearbetning inom just ditt kompetensområde
  • Gemensam metodik som gör samarbetet maximalt effektivt mellan konsulterna
  • Din unika kompetens tillsammans med övriga konsulter gör att du kan ta större uppdrag
  • Du har dina egna kunder men kan också få kunder direkt av oss
Läs mer Anmäl intresse
Color_wheel_zapp_blue_yellow_lightred_red_green_zapp_logo

En föreläsning om återhämtning som motverkar stress för person och organisation

Vänder sig till chefer och medarbetare som vill få en ökad kunskap om hur man med enkla medel skapar en bättre och hälsosammare arbetssituation. Genom att lära sig hur man maximerar återhämtningen ökar prestationen och sjukfrånvaron minskar.

Under den här föreläsningen får du en grundläggande kunskap om stress och återhämtning. Du får även tips på praktiska övningar och möjlighet att analysera och reflektera över din egen återhämtningsstatus, vilka behov du har och vad som krävs för att du ska må bättre. Du kan också digitalt följa din egen utveckling om du väljer det.

Läs mer Anmäl intresse
halvdag-inovator-se

Positiv Psykologi för en hållbar kommunikation

Positiv Psykologi har kallats vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Det är också studien av hur samhällen, organisationer och individer kan nå sin fulla potential.

Martin Seligman satte den bollen i rullning 1999 när han var president för det amerikanska Psykologförbundet. Under mer än 20 år så har nu vetenskaplig forskning utförts inom det här fältet och nu ser vi också hur det påverkar organisationers hållbarhet allt ifrån resultat, lönsamhet och medarbetare med dess positiva effekter.

Läs mer Anmäl intresse
Positiv Psykologi

Zapp® med en hållbar kommunikation i alla led

Vänder sig till chefer som verkligen vill utveckla sina grupper på alla nivåer i organisationen.

Här får ni en möjlighet att utveckla det som man kanske många gånger har tänkt men inte hittat någon lösning på. Ni kommer också närmare i konkreta övningar och uppgifter som väcker upp både samsynen och förståelsen för hur vi kommer vidare till en greppbar omvärld där alla drar åt samma håll, i stort som smått.

Läs mer Anmäl intresse

Respektfullt ledarskap

Vänder sig till chefer som har tydliga mål och verkligen vill utveckla sin grupp på alla nivåer i organisationen.

I förberedelserna har vi tillsammans med ledningen identifierat de omedelbara behoven men även de långsiktiga målen för organisationen. Utifrån den målbilden så formar vi tillsammans de praktiska uppgifter och övningar som ska öppna dörren mot en önskvärd framtid för organisationen eller gruppen som helhet.

Läs mer Anmäl intresse
girl-writing-a-project-to-do-inovator-se

Återhämtningskurs som motverkar stress (steg 1)

Vänder sig till dig som vill lära sig hur man på ett enkelt och naturligt sätt skapar bra förutsättningar för livsnödvändig återhämtning som motverkar stress i vardagen. På så vis minskar risken för fysisk/psykisk ohälsa och du maximerar dina möjligheter att prestera bra.

Du får grundläggande kunskaper i hur kroppen reagerar vid negativ stress samt lära dig att identifiera dina egna stressfaktorer. Vi är olika och reagerar olika beroende på personlighet och erfarenhet. Du får en god introduktion i hur du med olika metoder kan sänka din stressnivå och hitta en hälsosam balans mellan tanke och handling.

Läs mer Anmäl intresse
Allt du låter växa gror

Återhämtningskurs som motverkar stress (steg 2)

Vänder sig till dig som gått Återhämtning steg1 och vill lära dig ännu mer om hur du kan ta till vara på dina egna resurser och öka kraften i din återhämtning för att motverka stress. Det syftar till att lära sig hur man med enkla tekniker skapar bra förutsättningar för livsnödvändig återhämtning i vardagen. På så vis minskar risken för fysisk/psykisk ohälsa och du maximerar dina möjligheter att prestera bra.

Du får utvecklade kunskaper i hur kroppen reagerar vid negativ stress samt lära dig att identifiera dina egna stressfaktorer. Vi är olika och reagerar olika beroende på personlighet och erfarenhet. Du får en god introduktion i hur människors olika personlighet och drivkrafter reagerar och påverkas genom återhämtning. Det ger dig ett stort försprång i alla sammanhang att du kan identifiera olika människors beteenden och kommunikationsmönster så att du kan göra dig förstådd på bästa sätt och lyckas förmedla det du vill. Nyckeln till ett bra möte helt enkelt.  Efter kursen kommer du ha utvecklat olika metoder som sänker din stressnivå och gett dig ett verktyg som leder till en hälsosam balans mellan tanke och handling.

Läs mer Anmäl intresse

Zapp® för organisationer som vill gå från ord till handling

Vänder sig till chefer och konsulter som vill införa en digital metodik där ledarskap, krav och möjligheter är intimt förknippade med dialog och målstyrning.

Här får man metodiken och verktyget för att synliggöra och följa resultat för alla delar i en organisation. Ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas och följas ut i en organisations minsta skrymslen och vrår. Allt kommuniceras och sker där arbetsresultatet uppstår, ansvar och stöttning sker i realtid som en levande organism i organisationen.

Läs mer Anmäl intresse
Color_wheel_zapp_blue_yellow_lightred_red_green_zapp_logo

Kommunikationsutbildning

Tycker du att det är viktigt att skapa gynnsamma möten som leder till en positiv förändring och resultat? Då är detta kursen för dig.

Att lära sig att anpassa sitt kommunikationsmönster beroende på vem du möter är ett av de viktigaste verktyg du kan behöva i livet.

Det minimerar risken för missförstånd, konflikter, ineffektivitet på arbetsplatsen och ökar möjligheterna för att snabbare ta dig dit du vill.

Läs mer Anmäl intresse