Frukostmöte: Utveckla eller avveckla, vad väljer du?

Tycker du att det är viktigt att skapa gynnsamma möten som leder till en positiv förändring och resultat? Då är detta kursen för dig. Att lära sig att anpassa sitt kommunikationsmönster beroende på vem du möter är ett av de viktigaste verktyg du kan behöva i livet.Det minimerar risken för missförstånd, konflikter, ineffektivitet på arbetsplatsen och ökar möjligheterna för att snabbare ta dig dit du vill.

Läs mer Anmäl intresse

En Timme: Återhämtning som motverkar stress för person och organisation

Vänder sig till chefer och medarbetare som vill få en ökad kunskap om hur man med enkla medel skapar en bättre och hälsosammare arbetssituation. Genom att lära sig hur man maximerar återhämtningen ökar prestationen och sjukfrånvaron minskar.

Under den här timmen får du en grundläggande kunskap om stress och återhämtning. Du får även tips på praktiska övningar och möjlighet att analysera och reflektera över din egen återhämtningsstatus, vilka behov du har och vad som krävs för att du ska må bättre.

Läs mer Anmäl intresse
halvdag-inovator-se

Aha Timme

Vänder sig till chefer som vill stimulera sin grupp.

Under en timme får du och din grupp vetskapen och känslan för varför vi gör som vi gör på arbetet.

Varför vill olika människor kommunicera så olika när dom egentligen säger samma sak. Under timmen så väcks frågor, impulser och förståelsen för varför det kan vara så – en Aha känsla helt enkelt.

Läs mer Anmäl intresse

Aha halvdag

Vänder sig till chefer som verkligen vill utveckla sin grupp på alla nivåer i organisationen.

Under en halvdag får du och din grupp vetskapen och känslan för varför vi gör som vi gör på arbetet.

Här får ni en möjlighet att utveckla det som man kanske många gånger har tänkt men inte hittat någon lösning på. Ni kommer också närmare i konkreta övningar som väcker upp både nyfikenheten och förståelsen för hur vi uppfattar omvärlden

Läs mer Anmäl intresse

Respektfullt ledarskap

Vänder sig till chefer som har tydliga mål och verkligen vill utveckla sin grupp på alla nivåer i organisationen.

Under en heldag får du och din grupp vetskapen och känslan för varför vi gör som vi gör på arbetet.

I förberedelserna har vi tillsammans med ledningen identifierat de omedelbara behoven men även de långsiktiga målen för organisationen. Utifrån den målbilden så formar vi tillsammans de praktiska uppgifter och övningar som ska öppna dörren mot en önskvärd framtid för organisationen eller gruppen som helhet.

Läs mer Anmäl intresse
girl-writing-a-project-to-do-inovator-se

Återhämtningskurs som motverkar stress (steg 1)

Vänder sig till dig som vill lära sig hur man på ett enkelt och naturligt sätt skapar bra förutsättningar för livsnödvändig återhämtning som motverkar stress i vardagen. På så vis minskar risken för fysisk/psykisk ohälsa och du maximerar dina möjligheter att prestera bra.

Du får grundläggande kunskaper i hur kroppen reagerar vid negativ stress samt lära dig att identifiera dina egna stressfaktorer. Vi är olika och reagerar olika beroende på personlighet och erfarenhet. Du får en god introduktion i hur du med olika metoder kan sänka din stressnivå och hitta en hälsosam balans mellan tanke och handling.

Läs mer Anmäl intresse
Allt du låter växa gror

Återhämtningskurs som motverkar stress (steg 2)

Vänder sig till dig som gått Återhämtning steg1 och vill lära dig ännu mer om hur du kan ta till vara på dina egna resurser och öka kraften i din återhämtning för att motverka stress. Det syftar till att lära sig hur man med enkla tekniker skapar bra förutsättningar för livsnödvändig återhämtning i vardagen. På så vis minskar risken för fysisk/psykisk ohälsa och du maximerar dina möjligheter att prestera bra.

Du får utvecklade kunskaper i hur kroppen reagerar vid negativ stress samt lära dig att identifiera dina egna stressfaktorer. Vi är olika och reagerar olika beroende på personlighet och erfarenhet. Du får en god introduktion i hur människors olika personlighet och drivkrafter reagerar och påverkas genom återhämtning. Det ger dig ett stort försprång i alla sammanhang att du kan identifiera olika människors beteenden och kommunikationsmönster så att du kan göra dig förstådd på bästa sätt och lyckas förmedla det du vill. Nyckeln till ett bra möte helt enkelt.  Efter kursen kommer du ha utvecklat olika metoder som sänker din stressnivå och gett dig ett verktyg som leder till en hälsosam balans mellan tanke och handling.

Läs mer Anmäl intresse

Zapp® certifiering

Vänder sig till chefer och konsulter som vill införa en målstyrd process där ledarskap, krav och möjligheter är intimt förknippade med dialog och målstyrning.

Här får man metodiken och verktyget för att synliggöra och följa resultat för alla delar i en organisation. Ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas och följas ut i en organisations minsta skrymslen och vrår. Allt kommuniceras och sker där arbetsresultatet uppstår, ansvar och stöttning sker i realtid som en levande organism i organisationen.

Läs mer Anmäl intresse

Kommunikationsutbildning

Tycker du att det är viktigt att skapa gynnsamma möten som leder till en positiv förändring och resultat? Då är detta kursen för dig.

Att lära sig att anpassa sitt kommunikationsmönster beroende på vem du möter är ett av de viktigaste verktyg du kan behöva i livet.

Det minimerar risken för missförstånd, konflikter, ineffektivitet på arbetsplatsen och ökar möjligheterna för att snabbare ta dig dit du vill.

Läs mer Anmäl intresse