Zapp® för konsulter

Har får du en gemenskap med andra konsulter med i många fall olika inriktningar. Vi vill kombinera olika specialisters områden till en helhet ut mot marknaden som ger kunden maximal upplevelse och oss en gemensam styrka att leverera.

Här får du:

  • Kollegor som kompletterar dig
  • Riktad bearbetning inom just ditt kompetensområde
  • Gemensam metodik som gör samarbetet maximalt effektivt mellan konsulterna
  • Din unika kompetens tillsammans med övriga konsulter gör att du kan ta större uppdrag
  • Du har dina egna kunder men kan också få kunder direkt av oss
Läs mer Anmäl intresse

En föreläsning om återhämtning som motverkar stress för person och organisation

Vänder sig till chefer och medarbetare som vill få en ökad kunskap om hur man med enkla medel skapar en bättre och hälsosammare arbetssituation. Genom att lära sig hur man maximerar återhämtningen ökar prestationen och sjukfrånvaron minskar.

Under den här föreläsningen får du en grundläggande kunskap om stress och återhämtning. Du får även tips på praktiska övningar och möjlighet att analysera och reflektera över din egen återhämtningsstatus, vilka behov du har och vad som krävs för att du ska må bättre. Du kan också digitalt följa din egen utveckling om du väljer det.

Läs mer Anmäl intresse
halvdag-inovator-se

Kompetenscoachning

En utbildning som vänder sig till chefer som vill förstå hur viljan kan påverkas både för sig själv och medarbetare

Forskningen pekar entydigt på de positiva effekterna av ett transformativt och transaktionellt ledarskap – både för hälsan i sig och för lönsamheten i en organisation, vare sig den uttrycks som nöjda kunder, medarbetare eller i resultaträkningen.

Läs mer Anmäl intresse
en_gkad_person_med_vingar_och_ideer_andra_tittar_på_honom_kompetensprofil

Zapp® med en hållbar kommunikation i alla led

Vänder sig till chefer som verkligen vill utveckla sina grupper på alla nivåer i organisationen.

Här får ni en möjlighet att utveckla det som man kanske många gånger har tänkt men inte hittat någon lösning på. Ni kommer också närmare i konkreta övningar och uppgifter som väcker upp både samsynen och förståelsen för hur vi kommer vidare till en greppbar omvärld där alla drar åt samma håll, i stort som smått.

Läs mer Anmäl intresse

Respektfullt ledarskap

Vänder sig till chefer som har tydliga mål och verkligen vill utveckla sin grupp på alla nivåer i organisationen.

I förberedelserna har vi tillsammans med ledningen identifierat de omedelbara behoven men även de långsiktiga målen för organisationen. Utifrån den målbilden så formar vi tillsammans de praktiska uppgifter och övningar som ska öppna dörren mot en önskvärd framtid för organisationen eller gruppen som helhet.

Läs mer Anmäl intresse
girl-writing-a-project-to-do-inovator-se

Stärk din vilja – Övningar som ger resultat!

En handbok som med 12 konkreta övningar ger en förståelse och insikt om vad som mentalt påverkar mig och min vilja

Läs mer Anmäl intresse

Verkligheten och kompetensen

Att läsa av och förstå verkligheten är plattformen för att utveckla en verksamhet. För att sedan koppla den verkligheten till den kompetens som krävs för att komma vidare – ända ned på individnivå och den personliga utvecklingen.

Läs mer Anmäl intresse

Zapp® för organisationer som vill gå från ord till handling

Vänder sig till chefer och konsulter som vill införa en digital metodik där ledarskap, krav och möjligheter är intimt förknippade med dialog och målstyrning.

Här får man metodiken och verktyget för att synliggöra och följa resultat för alla delar i en organisation. Ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas och följas ut i en organisations minsta skrymslen och vrår. Allt kommuniceras och sker där arbetsresultatet uppstår, ansvar och stöttning sker i realtid som en levande organism i organisationen.

Läs mer Anmäl intresse

Kommunikationsutbildning

Tycker du att det är viktigt att skapa gynnsamma möten som leder till en positiv förändring och resultat? Då är detta kursen för dig.

Att lära sig att anpassa sitt kommunikationsmönster beroende på vem du möter är ett av de viktigaste verktyg du kan behöva i livet.

Det minimerar risken för missförstånd, konflikter, ineffektivitet på arbetsplatsen och ökar möjligheterna för att snabbare ta dig dit du vill.

Läs mer Anmäl intresse