DIALOG – Spontana frågor

Fråga vad du vill – få svar direkt.

  • Ställ spontana frågor, få svar direkt
  • Fråga din publik och få svaret direkt på väggen i din presentation
  • Bygg dina egna mallar för medarbetarsamtal, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö eller vad du nu känner för.
  • Anonymt eller öppet – du väljer
Läs mer Skapa dialog

KOMPETENSPROFIL

En plattform för kompetens och värderingar som kan följas av medarbetare och grupper för maximal stöttning och resultat.

Läs mer Tryck här

KOMMUNIKATION

Vi har sedan 1994 arbetat med tydliga metoder för arbetsbeteende, drivkrafter och emotionell intelligens EQ. Vi har under åren utvecklat och kalibrerat våra verktyg för ett bättre ledarskap och medarbetarskap.

Effekterna blir en

  • Effektiv miljö
  • Trevlig gemenskap
  • Stabil och vänlig arbetsmilö
  • En tydlig struktur

Vill du göra en analys för att se ditt eller gruppens resultat?

Läs mer Anmäl intresse

HINDER & MÖJLIGHETER

Ibland finns det hinder/möjligheter i vår arbetsvardag som vi inte är riktigt medvetna om. Här kan du snabbt synliggöra och eliminera hinder innan de blir ett problem eller varför inte se möjligheterna.

Läs mer Se hinder/möjligheter

ARENA

Att förstå vem man är och vart man vill ger en känsla som stärker kontrollen över framtiden, vilket enligt forskning anses som grundbulten för en lycklig tillvaro.

Läs mer Tryck här