Tag Archives: problem på arbetet

När likheter och olikheter samarbetar

Att förstå hur människor vill bemöta andra och själva vill bli bemötta är grunden för dialog och kommunikation. Sedan kommer viljan att verkligen prata med varandra – Det kräver två tydliga steg: 1. Att du själv har ett dialogunderlag i vilket du känner igen dig själv och utifrån det kan reflektera för ett antal rubriker som […]

Det här stör vi oss mest på arbetsplatsen

Undersökning

Källa Metro juni 2018 Om en grupp eller organisation fungerar så här – vad blir då resultatet? Vilka beteendevetenskapliga metoder kan du använda för att i stort eliminera ett destruktivt beteende som skadligt påverkar att nå uppsatta mål. Upptäck Hinder och skapa Dialog är två av våra verktyg för att nå ett bättre resultat. Testa hur […]