Tag Archives: Personlig utveckling

Kompetensen avgör resultatet

Din personal har kanske kunskapen men levererar de rätt kompetens? Kompetensen avgörs av hur mottagaren uppfattar resultatet, det är inte säkert att den med högsta utbildningen och längsta erfarenheten levererar den bästa kompetensen. Organisationen är beroende av att rätt kompetens levereras för att få en nöjd mottagare/kund. Vilket är förutsättningen för en gynsam fortsättning. Titta gärna […]

Zapp från Inovator. Ett verktyg för rätt kompetens

En helt ny app från Inovator som ger konsulter och kunder ett verktyg för att synliggöra de krafter som råder i en organisation. Det skapar en utvecklingsvänlig miljö som samverkar för viljan mellan medarbetare och organisationens mål. Välj några av verktygen från hemsidan Dialog, Kompetensprofil, Arbetsprofil, Hinder, Arenan