< Tillbaka till Utbildning

girl-writing-a-project-to-do-inovator-se

Respektfullt ledarskap

Genomförs direkt i er organisation. Själva upplägget formas tillsammans med er.

Ni har en stark önskan om var ni vill vara i det interna samarbetet inom 6 månader.

Utlagd av lennart@zapp.site. Certifierad för Zapp®

Anmäl intresse

Lite mer info…

Ett respektfullt ledarskap genererar ett respektfullt medarbetarskap, det ena överlever inte utan det andra. Arbetet leder er direkt mot de situationer som behöver stöttas för att lyckas in i framtiden. Det kan vara början till en organisationskultur som där och då tar avstamp mot där ni vill vara inom 6 månader. Här kan de första stegen i psykologin för det önskvärda ledarskapet och medarbetarskapet mejslas fram. En förståelse för att det är inte bara ledarskap som ska förtjänas det gäller också i högsta grad medarbetarskap. Resultatet dokumenteras i vår digitala plattform där ni själva får kontroll över utvecklingen och som kan följas i realtid på era egna dashboards.

Anmäl intresse

Aktuellt