Positiv Psykologi

Positiv Psykologi

Positiv Psykologi har kallats vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Det är också studien av hur samhällen, organisationer och individer kan nå sin fulla potential.

Martin Seligman satte den bollen i rullning 1999 när han var president för det amerikanska Psykologförbundet. Under mer än 20 år så har nu vetenskaplig forskning utförts inom det här fältet och nu ser vi också hur det påverkar organisationers hållbarhet allt ifrån resultat, lönsamhet och medarbetare med dess positiva effekter.

I Sverige är det Evelina Fredriksson, en av Sveriges ledande experter inom området positiv psykologi – som driver ett forskningsfält som direkt påvisar vad som händer i organisationer där positivitet får råda. Evelina har en Master of Applied Positive Psychology från University of Pennsylvania och är assisterande lärare till grundaren Martin Seligman en vecka per månad samt har internationella föreläsningar på tre kontinenter.

Evelina har bl.a genomfört en studie om tacksamhet och narcissism. Tacksamhet kan vara nyckeln till välbefinnande och bättre samarbete. Kanske kan tacksamhet till och med leda till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv. Narcissism det vill säga självupptagenhet och självförhärligande, kan däremot snabbt leda till en självupptagen kultur där människor far illa. Evelina kommer att förklara hur det hänger ihop och presentera de senaste rönen inom området.

The Swedish Institute of Positive Psychology visar den vetenskapliga forskningen inom området och bedriver också en två dagars intensivutbildning inom området för de som är intresserade av att förstå hur allt hänger ihop. Samtidigt visar Inovator hur man går från ord till handling i Zapp® – ett molnbaserat verktyg där du som kund kan följa hela den positiva processen i realtid.