Positiv Psykologi och resultatet i en studie av 2 milj. människor

I en metaanalys av studier samlade av Gallup, som totalt täcker data från 2 miljoner anställda världen över från 230 bolag i 49 olika branscher i 73 länder visar det sig att anställdas välbefinnande kraftigt korrelerar med lönsamhet (Krekel mfl. (2019).

Den ökade lönsamheten i produktionsbolag sticker ut ordentligt liksom att personalomsättningen inom finanssektorn kraftigt minskar samtidigt som kundlojaliteten stiger. Vad skulle hända i er verksamhet om ni får samma korrelation!? Det svåra är att göra det självklara till något som personalen i alla led och på alla nivåer driver på ett effektivt sätt. Läs gärna mer här