OCH…

  • En vision som delas av personalen
  • Mål som kommuniceras i alla led
  • Resultat som kan påverkas
  • Förståelsen för ett arbetsbeteende som påverkar och stärker
  • Tydliga roller och kompetenser med ständig återkoppling
  • Att förstå och följa sin egen utveckling och få stöttning på rätt nivå i rätt tid
  • Ledarskapsutveckling som stöttar på rätt sätt i rätt tid