Inovator arbetar för att öka medvetenheten i organisationer för effekterna av ett kompetenscoachande ledarskap på alla nivåer. Att ledning och chefer förstår att använda medarbetarnas styrkor och betydelsen av att sätta tydliga mål som dagligen lever i organisationen.

 

Mål som medarbetare känner att man kan påverka vägen emot och därmed skapa ett kraftfullt engagemang för att nå uppsatta mål.

Vi arbetar också med människor som vill utvecklas eller är i behov av en ny arbetssituation, endera för att de valt att själva gå vidare i sitt yrkesliv eller för att de blivit uppsagda från sitt arbete.


FÖLJ OSS PÅ