När likheter och olikheter samarbetar

Att förstå hur människor vill bemöta andra och själva vill bli bemötta är grunden för dialog och kommunikation. Sedan kommer viljan att verkligen prata med varandra – Det kräver två tydliga steg:

1. Att du själv har ett dialogunderlag i vilket du känner igen dig själv och utifrån det kan reflektera för ett antal rubriker som ökar förståelsen för dig själv i ditt arbete.
2. När en grupp människor har liknande personliga underlag och börjar dela med sig till varandra – Då uppstår dialogen.

Dialogunderlaget kan sedan tydliggöras i 60 olika färgkombinationer för hela organisationen eller för olika grupper som man vill sätta ihop för ett tydligt kommunikationsmönster. Allt digitalt i Zapp® för att organisationen ska kunna fortsätta med sin dialogutveckling.

Om ni, som konsult eller organisation, tidigare använt IPU Profilanalys så är det bara att lägga in i Zapp® och fortsätta dialogutvecklingen.