För den insikten krävs det att du är medveten om hur…

 • du tar emot information och känslor, s.k. emotionell intelligens
 • dina drivkrafter ser ut och hur de bäst kan användas i ditt arbete
 • ditt arbetsbeteende påverkar dig och din omgivning
 • dina kompetenser ser ut för att lyckas i ditt arbete samt hur nivån och kraven på dina nödvändiga kompetenser ser ut
 • tydliga roller och kompetenser på alla nivåer i organisationen med ständig återkoppling till chefer och övrig personal
 • din personal mår och praktiskt fungerar
 • du driver din egen ledarskapsutveckling
Gå till Personlig Utveckling

OMSTÄLLNING

Omställning innebär förändring vilket oftast kräver nya synsätt. Vare sig det är en självvald situation eller något som plötsligt händer utanför din kontroll så innebär det nya utmaningar. För dig som vill förändra din situation, kanske mot ett nytt arbete eller mot en ny inriktning i livet så kan vi erbjuda:

 • Livs- och karriärplanering
 • Relationscoaching

För dig som blivit uppsagd från ditt arbete så har vi ett mångårigt samarbete med TSL – Trygghetsfonden vilket innebär att vi hjälper till i hela processen och aktivering av en omställningsförsäkring som gäller för företag som har tecknat kollektivavtal med facket. Vi reder ut begreppen om vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot myndigheter och AGB försäkringar.

COACH OCH VÄGLEDNING

Tillsammans ringar vi in dina mål och utarbetar en handlingsplan för att nå rätt möjligheter för dig. Utifrån samtal med dig arbetar vi fram ett individuellt träningsprogram. Vi identifierar och arbetar med följande:

 • Skapar en struktur som vi kan jobba vidare utifrån
 • Ser till att du har de kompetenser och den självinsikt som krävs för att lyckas
 • Identifierar dina mål med ständig återkoppling
 • Handlingsplan
 • Personlig coaching hela vägen mot ditt mål