fbpx

Kompetensen avgör resultatet

Din personal har kanske kunskapen men levererar de rätt kompetens?

Kompetensen avgörs av hur mottagaren uppfattar resultatet, det är inte säkert att den med högsta utbildningen och längsta erfarenheten levererar den bästa kompetensen.

Organisationen är beroende av att rätt kompetens levereras för att få en nöjd mottagare/kund. Vilket är förutsättningen för en gynsam fortsättning.

Titta gärna in på vår hemsida och läs ”Välkommen till våra fem rum” där vi fördjupar vår syn på kompetens och hur den levereras.