Att leda med färg, går det?

Att leda med färg kräver också kunskap och förståelse för de underliggande faktorerna.

Att allmänt använda färgerna för att ge effektivare, roligare, bättre dialog och ge detaljer i rätt proportion i vissa möten går alldeles utmärkt.

Att dessutom använda en rapport från en analys som påvisar arbetsbeteende och drivkrafter är ett alldeles utmärkt hjälpmedel för att starta en djupare dialog. Om man dessutom lägger till värdena i emotionell intelligens, EQ, så öppnar sig förståelsen för en värld av personlig utveckling. Allt hälls sedan in i vårt digitala Zapp® moln där man kan följa både sin egen ledarutveckling likväl som sina medarbetares utveckling i deras praktiska vardag.

Inget av detta avslöjar dock någon personlighet men ger en bra start till en bra dialog om det fortsatta ledarskapet. Läs gärna vidare här