Årliga enkäten är gjord, vad händer sedan då?

Delegera dit händelserna sker

Företag och organisationer har en tendens att göra årliga enkäter för att ta tempen på Ledarskap och Medarbetarskap. För att sedan försöka förstå vad som händer, diskutera i ledningsgruppen och försöka hitta tid och pengar för att åtgärda. Det tar tid och personalen suckar och säger ”samma enkät igen men det händer ju aldrig något”. Nästa år kommer samma enkät igen

Eller

Så kan man utifrån gemensamma och tydliga målbilder låta verksamheten kontinuerligt ta tempen på sig själv. Och låta ansvaret för att vår grupp eller avdelning fungerar bra bli en vitamininjektion för medarbetarna när de får utvecklas tillsammans med de som är närmast i det dagliga arbetet.

Arbetet kan enkelt och kontinuerligt följas från chefers egna dashboards ända upp i ledningen om man så önskar. Det är modernt ledarskap och vi kallar det Zapp®, ett verktyg som ni hanterar själva med stöd från våra konsulter.