Människors beteenden och drivkrafter styr HUR, VARFÖR och NÄR man vill prata med varandra.

Efter en timme med oss så förstår du bättre varför personer reagerar olika på samma budskap.

Vi kallar det för en Aha – timme då det ger gruppen en ny upplevelse av kommunikation och som direkt kan användas i arbetslivets vardag.

Insikten är lätt att ta till sig och ger omedelbara positiva effekter på arbetsplatsen.

Planera in ett Aha idag för att lyfta kommunikationen i morgon.

Efter Aha timmen så har man en klar metodik för sin kommunikation och ett gemensamt språk som alla förstår.

”Omgiven av…” serien är skriven utifrån den metodik vi har arbetat med sedan 1994. 

ANMÄL DIN GRUPP NU

Eller ring 010-810 42 40 så bokar vi in ett lämpligt datum.