< Tillbaka till Utbildning

girl-writing-a-project-to-do-inovator-se

Aha HELdag

Genomförs direkt i er organisation. Själva upplägget formas tillsammans med er.

Ni har en stark önskan om var ni vill vara i det interna samarbetet inom den närmaste tiden

Anmäl intresse

Lite mer info…

Att förstå varför människor på en arbetsplats beter sig som dom gör skapar ett lugn inför många olika situationer. Arbetet under dagen leder er direkt mot de situationer som behöver stöttas för att lyckas in i framtiden. Det kan vara början till en organisationskultur som där och då tar avstamp mot där ni vill vara inom 6 månader. Här kan de första stegen i tydliga anvisningar och tillvägagångssätt för det önskvärda ledarskapet och medarbetarskapet mejslas fram. En förståelse för att det är inte bara ledarskap som ska förtjänas det gäller också i högsta grad medarbetarskapet. Resultatet kan dokumenteras i vår digitala plattform där ni själva får kontroll över utvecklingen och som kan följas i realtid på era egna dashboards.

Anmäl intresse