< Tillbaka till Utbildning

Zapp

Zapp® för en hållbar kommunikation i alla led

En metodik som gör att varje individs styrkor och behov av stöttning blir tydlig och enkel att följa upp – på varje nivå i en organisation. Tillsammans skapar man en organisation som ser möjligheter och driver processen framåt.

Anmäl intresse

Lite mer info…

I vår metodik kan du digitalt aktivera och följa kommunikationsmönster, om du väljer det. Samtidigt som alla chefer kan aktivera dialoger med sin personal, dialoger som sedan kan redovisas direkt i en presentation för en grupp och sedan återkopplas individuellt som ett led i en dialog. Här kan du också identifiera och mäta kompetenser vare sig de består av mjuka värden eller rent tekniska genomföranden ute i verksamheten, exempelvis för validering. Att också upptäcka om det finns hinder någonstans som kan äventyra ett resultat eller ge annat oönskat resultat. Att fråga sin grupp eller allmänt till personalen inventera vilka möjligheter de ser kan vara ett annat sätt att starta intressanta dialoger på alla nivåer i en organisation. Med finns också en personlig arena för att coacha och stötta enskilda personer för deras olika mål och situationer.

    Här får du ett samtal om effektivt ledarskap med vår Zapp® metodik, vi återkommer snarast till dig.

    Aktuellt